Un trasdossat de pladur és un revestiment aplicat a l'interior d'una paret de façana, en una paret de distribució interior oa murs interiors o de façana (sempre tractat per la cara interior).

Trasdossat de Pladur Barcelona Els sistemes de extradossat més usuals en obres de reformes són els següents:

  • Trasdossats directes amb pasta de material d'unió
  • Trasdossats semidirectes amb mestres omega
  • Trasdossats autoportants amb perfileria

Trasdossats directes amb Pladur

Aquest tipus de sistema està compost per una placa de guix laminat adherida a una paret o mur amb pasta d'agafada especial. Està especialment indicat en aquells supòsits en què s'ha de limitar el gruix al màxim per falta d'espai. És important que la superfície on s'adhereixi la pasta de material d'unió estigui anivellada, aplomada, neta i sense irregularitats superiors a 1 cm.

El resultat final és un revestiment completament recte, lliure d'imperfeccions i resistent a impactes. Aquest tipus de sistema s'utilitza per revestir parets i murs rústics, donant-los un acabat final perfecte.

Trasdossats semidirectes amb Pladur

Trasdossat de Pladur S'assembla al extradossat directe, però en comptes de fixar-se les plaques químicament (amb pasta de material d'unió) es fixen mecànicament sobre una estructura de llistons verticals d'acer galvanitzat ancorats en el parament.

Els llistons d'acer galvanitzat estan compostos per perfils de secció tipus omega, fixats al parament mitjançant tacs de cop. Al col·locar-los s'anivellen mitjançant falques. Les plaques de Pladur es fixen als llistons mitjançant cargols placa-metall.

Els extradossats semidirectes s'utilitzen per revestir parets o murs rústics, cares interiors de murs cortina, revestiment de pilars, revestiment de envans, etc.

Trasdossats autoportants

Extradossat autoportant Els extradossats autoportants de Pladur estan compostos per una estructura d'acer galvanitzat, independent al parament que desitja revestir, i plaques de guix laminat fixades mecànicament mitjançant cargols placa-metall.

Els sistemes de extradossats autoportants se solen utilitzar en treballs d'insonorització, aïllament acústic i aïllament tèrmic, ja que permeten posar a l'interior de l'estructura un aïllant tèrmic-acústic compost per fibres de vidre o llana de roca.

Aquest tipus de sistema de guix laminat s'utilitza habitualment per poder passar instal·lacions per l'interior de l'estructura, insonoritzar, tapar forats morts, crear cambres d'aire amb parets de façana, crear càmeres d'aire en murs cortina, etc.

Tipus de plaques de Pladur

Plaques de Pladur Barcelona Al mercat existeixen diferents tipus de plaques de guix laminat, algunes d'elles tractades amb additius per adquirir diferents propietats:

  • Plaques de guix laminat standard
  • Plaques de guix laminat hidròfugues (resistents a la humitat)
  • Plaques de guix laminat ignífugues (resistents al foc)
  • Plaques de fibrosilicats (alta resistència al foc)

Les plaques de Pladur hidròfug estan indicades en llocs humits, com ara cuines, lavabos, safareigs, etc.

Les plaques de Pladur ignífug són ideals per dividir sectors d'incendi, aportant un límit mínim de resistència al foc mesurat en minuts. Així doncs podem crear divisions EI-30, EI-60, EI-90, EI-120 i EI-180, i el nombre la quantitat de minuts que és capaç d'aguantar l'element exposat a altes temperatures.

Les plaques de fibrosilicats estan dissenyades per dividir sectors d'incendi amb gruixos considerablement inferiors als que es necessitarien amb plaques de Pladur ignífug. Són plaques amb altes prestacions enfront del foc.

Sobre l'autor:
Salvador Rodríguez Arquitecto Técnico

Salvador Rodríguez

Salvador Rodríguez, Director tècnic de Reformes Barcelona. Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat de Vic.
L'últim de 

Reformes Barcelona

Conegui les novetats en tot tipus d'Obres de Reforma

Reformes de cuines

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reformes de cuines, reforma integral de la cuina, demani'ns pressupost per reformar la seva cuina sol·liciti preu

Reformes de banys

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reforma de banys, reforma integral del bany, demani'ns pressupost per reformar el seu bany, sol·liciti preu

Canviar banyera per plat de dutxa

A Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, canviem la seva banyera per un plat de dutxa de forma ràpida i eficaç. Disposem de plats de dutxa plans i extraplans

Reformes integrals

Reformes integrals Barcelona. Reforma integral d'habitatges, pisos i cases, reforma integral de locals i oficines, reforma integral de naus industrials

Reformes de cases

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reformes de cases, reforma i decoració de la llar, reformes integrals en cases, reparacions de la llar, obres

Reformes de pisos

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reforma de pisos i habitatges, reforma i decoració de la llar, reforma integral de pisos i habitatges, Reforma Barcelona

Reformes amb Pladur

Reformes Barcelona està especialitzada en realitzar obres amb pladur, amb més de 30 anys d'experiència en obres de reforma amb pladur, Reformes amb Pladur

Trasdossats amb Pladur

A Reformes Barcelona realitzem extradossats de pladur, extradossats directes, trasdossats semidirectes, extradossats autoportants, trasdossats acústics

Envans de pladur

Reformes Barcelona porta a terme obres de reforma de distribucions interiors amb envans de pladur: envans d'habitatges, envans de locals comercials

Mobles de cuina

A Reformes Barcelona estem especialitzats en reformes de cuines, mobles de cuina, mobiliari per a l'hostaleria i restauració, cuines

Instal·lació de parquet i paviments de fusta

Reformes Barcelona tenen una àmplia experiència en la instal·lació de parquets naturals, parquets laminats, tarimes flotants, tarimes exteriors i escales

Reforma de locals comercials

Reforma Barcelona, realitzem tot tipus de reformes en locals comercials, reforma de local comercial, manteniment de locals, reforma de locals i oficines