A Reformes Barcelonarehabilitem tot tipus de cobertes inclinades i planes, a més de realitzar tractaments d'impermeabilització, reparacions de canals, embornals i desguassos .

Rehabilitació cobertes Barcelona Realitzem rehabilitacions integrals i puntuals de cobertes, terrats i elements singulars (cornises, careners, canals, baixants, embornals, etc.). Reparem goteres i vies d'aigua relacionades amb el mal estat de conservació de cobertes, la pèrdua d'estanqueïtat dels elements impermeabilitzants, aparició de porus o punts de filtració, a més de realitzar els treballs de reforma dels elements constructius de l'interior de l'edifici que hagin estat afectats per la humitat (forjats estructurals, revestiments, fusteries, etc..).

La nostra empresa aplica gran varietat de sistemes constructius per a la rehabilitació de cobertes tradicionals, cobertes planes i cobertes industrials:

 • Rehabilitació de cobertes inclinades:
  • Cobertes de teula ceràmica àrab.
  • Cobertes de teula plana (ceràmica o morter)
  • Cobertes de pissarra
  • Cobertes metàl·liques
  • Cobertes amb plaques de fibrociment
  • Cobertes prefabricades
  • Rehabilitació de cobertes planes transitables i no transitables
   • Rehabilitació de cobertes Transitables
    • Cobertes ventilades a la catalana
    • Cobertes calents
    • Cobertes flotants
    • Cobertes invertides amb llosa aïllant
  • Rehabilitació de cobertes No Transitables
   • Cobertes invertides amb grava
   • Cobertes enjardinades
   • Cobertes inundades
   • Cobertes autoprotegides
   • Cobertes Deck o Industrials

En Reformes Barcelona considerem que per rehabilitar qualsevol tipus de coberta s'han de respectar els següents aspectes fonamentals:

 • Obtenir condicions idònies d'habitabilitat sota la coberta
 • Garantir l'estanquitat i impermeabilització de la coberta
 • Mantenir l'estructura original de l'edifici
 • Aprofitar peces d'acabat de la coberta original
 • Mantenir l'estètica tradicional de la coberta
 • Obtenir estalvi energètic (aïllament tèrmic

Per al tractament d'humitats en les rehabilitacions de cobertes planes i terrats utilitzem una gran varietat de solucions constructives com làmines asfàltiques, làmines asfàltiques modificades, làmines elastòmeres, impermeabilitzacions epoxi, impermeabilitzacions amb components derivats del ciment hidrofugat i impermeabilitzacions amb propietats repel·lents.

Demani pressupost a Reformes Barcelona per a rehabilitar la coberta o terrat del seu habitatge o comunitat de veïns, el nostre tècnic passarà per inspeccionar els treballs i valorar-los, a més de proposar les solucions constructives més òptimes i adequades.

Sobre l'autor:
Salvador Rodríguez Arquitecto Técnico

Salvador Rodríguez

Salvador Rodríguez, Director tècnic de Reformes Barcelona. Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat de Vic.
L'últim de 

Reformes Barcelona

Conegui les novetats en tot tipus d'Obres de Reforma

Reformes de cuines

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reformes de cuines, reforma integral de la cuina, demani'ns pressupost per reformar la seva cuina sol·liciti preu

Reformes de banys

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reforma de banys, reforma integral del bany, demani'ns pressupost per reformar el seu bany, sol·liciti preu

Canviar banyera per plat de dutxa

A Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, canviem la seva banyera per un plat de dutxa de forma ràpida i eficaç. Disposem de plats de dutxa plans i extraplans

Reformes integrals

Reformes integrals Barcelona. Reforma integral d'habitatges, pisos i cases, reforma integral de locals i oficines, reforma integral de naus industrials

Reformes de cases

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reformes de cases, reforma i decoració de la llar, reformes integrals en cases, reparacions de la llar, obres

Reformes de pisos

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reforma de pisos i habitatges, reforma i decoració de la llar, reforma integral de pisos i habitatges, Reforma Barcelona

Reformes amb Pladur

Reformes Barcelona està especialitzada en realitzar obres amb pladur, amb més de 30 anys d'experiència en obres de reforma amb pladur, Reformes amb Pladur

Trasdossats amb Pladur

A Reformes Barcelona realitzem extradossats de pladur, extradossats directes, trasdossats semidirectes, extradossats autoportants, trasdossats acústics

Envans de pladur

Reformes Barcelona porta a terme obres de reforma de distribucions interiors amb envans de pladur: envans d'habitatges, envans de locals comercials

Mobles de cuina

A Reformes Barcelona estem especialitzats en reformes de cuines, mobles de cuina, mobiliari per a l'hostaleria i restauració, cuines

Instal·lació de parquet i paviments de fusta

Reformes Barcelona tenen una àmplia experiència en la instal·lació de parquets naturals, parquets laminats, tarimes flotants, tarimes exteriors i escales

Reforma de locals comercials

Reforma Barcelona, realitzem tot tipus de reformes en locals comercials, reforma de local comercial, manteniment de locals, reforma de locals i oficines