A Reformes Barcelona disposem d'un nou sistema per a la rehabilitació de canonades sense necessitat de realitzar obres a casa.

Rehabilitar canonades Barcelona En la nostra societat, el manteniment dels serveis bàsics forma part de les màximes prioritats, ia casa nostra entre aquests serveis bàsics es troba la utilització de l'aigua mitjançant un sistema de canonades . Amb el pas del temps, aquestes conduccions que formen part de les instal·lacions dels nostres edificis van patint un procés de degradació que normalment acaba amb la seva substitució, amb l'enrenou que això pot comportar. La degradació pot venir, entre altres causes, per oxidació interior de la canonada, obstrucció de la secció de pas o per l'electròlisi afavorida per la combinació de diferents materials a la xarxa de canonades; generant fuites, deteriorament de la qualitat de l'aigua o disminució del cabal.

En aquest àmbit la tecnologia ha evolucionat i posa al nostre abast noves eines que ens ofereixen noves possibilitats. Una d'aquestes possibilitats és una tècnica nascuda durant els anys 90 als EUA que actualment també podem trobar a casa nostra: Es tracta d'un innovador sistema que permet restaurar les canonades d'edificis, cases, hospitals i tot tipus de construccions sense realitzar obres.

Resina epoxi, la barrera contra la corrosió

Rehabilitar canonades Barcelona Reformes Barcelona aplica un sistema que protegeix l'interior de les canonades mitjançant un recobriment a força de resina epoxi, poliepoxi, que és un polímer termoestable que s'endureix quan es barreja amb un agent catalitzador o enduridor. Aquest material subministra una barrera contínua i sense fissures a l'interior de la canonada, que protegeix permanentment de la formació posterior de corrosió. Aquesta resina epoxi també pot tapar petits porus, que provoquen fuites. Amb el recobriment uniforme de l'interior de les canonades s'elimina la possibilitat de produir l'electròlisi; l'aigua ja no entra en contacte amb els diferents materials metàl·lics que formen les canonades sinó que només entra en contacte amb les resines epoxi.

El resultat és una nova canonada que utilitza el motlle de resina epoxi, que serà el material de la nova conducció. La resina epoxi, que ja s'utilitza en la construcció com a recobriment de protecció, és un material d'alta resistència a la corrosió ia productes químics, té propietats tèrmiques i mecàniques molt bones, s'adhereix perfectament a diferents substrats, gairebé no s'altera després de el seu ús, és flexible i té moltes aplicacions.

El procés

El nostre sistema per a la rehabilitació de canonades consisteix en un procés molt senzill que es pot resumir en tres etapes:

1. Buidatge i assecat de les canonades

Es realitza un buidatge complet del conjunt de canonades a rehabilitar, abocant l'aigua a la xarxa de sanejament existent. Mitjançant l'aire calent generat al compressor i un sistema de mànegues flexibles, s'escalfa l'interior de les canonades fins a la seva assecat total. A continuació, es realitzen proves de pressió amb aire i inspeccions que permeten comprovar l'estat de les canonades. Aquestes serveixen per valorar el grau de corrosió i els possibles porus que hi pugui haver en el sistema.

2. Neteja/polit de l'interior de les canonades amb corindó

Un cop realitzada la inspecció per comprovar que el sistema està totalment sec, es procedeix a la neteja de la superfície a tractar (l'interior de la canonada) mitjançant un flux d'aire a pressió amb corindó. El corindó és un òxid d'alumini, amb un grau de duresa molt alt (9), només superat pel diamant. Amb la neteja es recupera la secció útil de la canonada ja que es retiren totes les restes acumulats durant el temps de servei. D'altra banda s'aconsegueix preparar la superfície a tractar per assegurar l'adherència correcta de les resines epoxi en la canonada. El flux d'aire a pressió amb corindó es recull a la sortida del tram a tractar i es manté en circulació mentre es detecten arrossegaments de brutícia al contenidor de sòlids. Quan es comprova que només surt de la canonada aire i corindó net es dóna per acabada la fase de neteja/polit.

3. Aplicació de la resina epoxi a l'interior de les canonades.

Rehabilitar canonades Barcelona Amb la superfície neta i preparada, es procedeix a l'aplicació de la resina epoxi. Aquesta aplicació també es fa mitjançant un flux continu d'aire a pressió i els dos components de la resina epoxi, base i catalitzador o enduridor. El flux d'aire es fa entrar al tram de canonada a tractar pel punt de la presa d'aigua existent, ja sigui aixeta, rentadora o qualsevol altre. En aquest punt es connecten les mànegues i el flux es manté fins que la pel·lícula de resina epoxi hagi avançat per tot el tram i aparegui en el següent punt de presa d'aigua.

Aquest procediment es repeteix, tram a tram, aconseguint com a resultat una nova xarxa de canonades plàstiques, on l'aigua només estarà en contacte amb la resina epoxi.

Un cop finalitzada l'aplicació de la resina epoxi s'ha de produir el curat de les mateixes, que es realitza en condicions controlades i amb el sistema totalment aïllat i connectat a les mànegues que permeten assegurar el catalitzat correcte de la resina epoxi. Abans de donar per finalitzat el tractament, se sotmet el sistema restaurat a una prova de pressió amb aire, per verificar que és estanc i aguanta la pressió adequada.

Ràpid, net i silenciós

El nostre sistema dóna resposta als problemes que trobem habitualment en edificis de més de 20 anys. Un dels pilars d'aquesta tecnologia, i el que la fa més atractiva de cara al propietari, és la comoditat. Les molèsties són mínimes pels usuaris ja que tot el tractament es realitza sense obrir cap regata. És un sistema net i ràpid que mitjançant mànegues es connecta a la xarxa de canonades. La forma d'accés a les mateixes és a través dels punts de presa d'aigua existents. Només cal desmuntar tots els punts de presa i tornar-los a muntar en acabar el tractament.

Davant d'aquells casos en què els problemes vénen donats per la degradació de les canonades d'un edifici o habitatge, es pot plantejar la seva rehabilitació sense haver de fer obres associades que fan pesada, cara i molesta la solució.

Aquest procés, actualment l'única alternativa al sistema tradicional, es pot aplicar en canonades de fins a 4 polzades de plom, coure, ferro, ferro galvanitzat i plàstics; i en sistemes d'aigua sanitària (freda i calenta), calefacció i aire condicionat; suposant una solució ambientalment correcta, ja que no utilitza cap element potencialment tòxic (no utilitza ni líquids dissolvents ni desgreixants) que puguin contaminar l'aigua ni generar cap residu perillós.

La rehabilitació de canonades mitjançant el nostre sistema aconsegueix recuperar les canonades a nivell estructural, sanitari i funcional:

  • Estructuralment s'aprofita la canonada vella com a motlle per a la nova de resina epoxi, amb una millora de la capacitat portant.
  • sanitàriament s'eliminen tots els dipòsits d'òxid, precipitacions calcàries o altres sedimentacions que són un lloc idoni per a la legionel·la. La resina epoxi aplicada compleix amb tots el requeriments sanitaris actuals i la superfície interior.
  • Funcionalment es recupera la secció útil de les canonades, amb la qual cosa augmenta el cabal d'aigua disponible en els punts de presa i s'eliminen els porus que podien existir a la canonada antiga, ja que queden tapats amb l'aplicació de la resina epoxi.

Per tant, ens trobem davant d'una tecnologia enginyosa i respectuosa amb el Medi ambient, que permet rehabilitar les canonades domèstiques sense haver de fer obres, i que ens garanteix 10 anys de la restauració feta amb resina epoxi.

Sobre l'autor:
Salvador Rodríguez Arquitecto Técnico

Salvador Rodríguez

Salvador Rodríguez, Director tècnic de Reformes Barcelona. Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat de Vic.
L'últim de 

Reformes Barcelona

Conegui les novetats en tot tipus d'Obres de Reforma

Reformes de cuines

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reformes de cuines, reforma integral de la cuina, demani'ns pressupost per reformar la seva cuina sol·liciti preu

Reformes de banys

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reforma de banys, reforma integral del bany, demani'ns pressupost per reformar el seu bany, sol·liciti preu

Canviar banyera per plat de dutxa

A Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, canviem la seva banyera per un plat de dutxa de forma ràpida i eficaç. Disposem de plats de dutxa plans i extraplans

Reformes integrals

Reformes integrals Barcelona. Reforma integral d'habitatges, pisos i cases, reforma integral de locals i oficines, reforma integral de naus industrials

Reformes de cases

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reformes de cases, reforma i decoració de la llar, reformes integrals en cases, reparacions de la llar, obres

Reformes de pisos

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reforma de pisos i habitatges, reforma i decoració de la llar, reforma integral de pisos i habitatges, Reforma Barcelona

Reformes amb Pladur

Reformes Barcelona està especialitzada en realitzar obres amb pladur, amb més de 30 anys d'experiència en obres de reforma amb pladur, Reformes amb Pladur

Trasdossats amb Pladur

A Reformes Barcelona realitzem extradossats de pladur, extradossats directes, trasdossats semidirectes, extradossats autoportants, trasdossats acústics

Envans de pladur

Reformes Barcelona porta a terme obres de reforma de distribucions interiors amb envans de pladur: envans d'habitatges, envans de locals comercials

Mobles de cuina

A Reformes Barcelona estem especialitzats en reformes de cuines, mobles de cuina, mobiliari per a l'hostaleria i restauració, cuines

Instal·lació de parquet i paviments de fusta

Reformes Barcelona tenen una àmplia experiència en la instal·lació de parquets naturals, parquets laminats, tarimes flotants, tarimes exteriors i escales

Reforma de locals comercials

Reforma Barcelona, realitzem tot tipus de reformes en locals comercials, reforma de local comercial, manteniment de locals, reforma de locals i oficines