Envà Pladur Barcelona Els envans de Pladur són parets que separen dos o més espais i que comunament no suporten càrregues estructurals. Concretament estan formats per una estructura interna d'acer galvanitzat formada per calañés i muntants i les dues cares del envà recobertes amb plaques de guix laminat. En alguns casos pot situar a l'interior del envà fibra de vidre o llana de roca com a aïllant tèrmic-acústic.

El envà de pladur es compon bàsicament pels següents elements:

  • Estructura de l'envà: Està composta per perfils d'acer galvanitzat totalment estandarditzats. Hi ha dos tipus de perfil; els canals, que van col·locats horitzontalment a terra i sostre en forma de rail i els muntants, que es col·loquen verticalment entre els rails inferiors i superiors. La separació entre muntants vindrà determinada per les característiques de resistència que hagi de complir l'envà, habitualment es col·loquen cada 40 o 60 cm. També hi ha sistemes de muntatge doblant muntants en forma d'H i fins i tot duplicant rails, per aconseguir envans de gran alçada.
Envans Pladur Barcelona
  • Cares de l'envà: Estan compostes per una o diverses plaques de guix laminat que poden diferir en diversos gruixos. També és possible obtenir envans resistents a la humitat, amb plaques hidròfugues i envans resistents al foc, amb placa ignífugues. Les plaques es fixen mecànicament a l'estructura mitjançant cargols col·locats cada 25 cm, en la línia vertical de muntants. Un cop fixades totes les plaques es procedeix al tractament de juntes amb cintes de paper i cantoneres, per després passar la pasta de junta.
Estructura Envà Pladur
Envà pladur
  • Aïllament: Un envà pot portar aïllament o no, la seva estabilitat i resistència no variarà per això. La funció del aïllament és la d'evitar o disminuir la propagació de la calor i el so, per mitjà d'un material aïllant, en aquest cas per llana de roca o fibra de vidre. Els gruixos del aïllament variarà en funció dels gruixos dels canals i muntants de l'estructura, ja que els panells de fibra van col·locats a l'interior de la mateixa. Així mateix també hi ha diferents densitats en fibres, que determinaran la seva major o menor aïllament; a major densitat, major aïllament.

Gràcies a la gran diversitat de gruixos de plaques de guix laminat i perfileries poden combinar una infinitat de sistemes de envans de pladur:

  • Gruixos comuns de placa de pladur: 13 mm, 15 mm, 18 mm
  • Gruixos comuns de perfileria: 36 mm, 48 mm, 70 mm, 90 mm, 100 mm, 125 mm

Instal·lació envà pladur Una estructura bàsica d'envà seria la següent:

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ample i canals de 48 mm d'ample, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament.

Aquest envà de pladur seria un dels més senzills: 73/400 (13 + 48 + 13), envà de 73 mm de gruix amb una placa de 13 mm a cada costat i estructura de 48 mm de gruix, amb muntants separats cada 400 mm.

A continuació enumerem alguns possibles exemples d'envans:

  • Instal·lació envà pladurEnvà de pladur 98/600 (13 + 13 + 48 + 13 + 13), envà de 98 mm de gruix amb dues placa de 13 mm a cada costat i estructura de 48 mm de gruix, amb muntants separats cada 600 mm.
  • Envà de pladur 95/400 (13 + 70 + 13), envà de 95 mm de gruix amb una placa de 13 mm a cada costat i estructura de 70 mm de gruix, amb muntants separats cada 400 mm.
  • Envà de pladur 135/400 (15 + 15 + 90 + 15), envà de 135 mm de gruix amb una placa de 15 mm a un costat i dues plaques de 15 mm a l'altra banda, estructura de 90 mm de gruix, amb muntants separats cada 400 mm.
  • Envà de pladur 148/600 (13 + 13 + 48 + 48 + 13 + 13), envà de 148 mm de gruix amb dues placa de 13 mm a cada costat i doble estructura amb perfils de 48 mm de gruix, i muntants separats 600 mm.

Plaques de Pladur En l'actualitat és cada vegada més habitual utilitzar els sistemes de guix laminat en obres de reforma, gràcies als seus bons resultats, la seva ràpida execució i la neteja en el muntatge.

Els envans de pladur s'executen cada vegada més en obres de reforma d'habitatges, locals comercials i oficines.

No ho dubti i sol·liciti pressupost per fer obres de reforma amb sistemes pladur.

Sobre l'autor:
Salvador Rodríguez Arquitecto Técnico

Salvador Rodríguez

Salvador Rodríguez, Director tècnic de Reformes Barcelona. Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat de Vic.
L'últim de 

Reformes Barcelona

Conegui les novetats en tot tipus d'Obres de Reforma

Reformes de cuines

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reformes de cuines, reforma integral de la cuina, demani'ns pressupost per reformar la seva cuina sol·liciti preu

Reformes de banys

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reforma de banys, reforma integral del bany, demani'ns pressupost per reformar el seu bany, sol·liciti preu

Canviar banyera per plat de dutxa

A Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, canviem la seva banyera per un plat de dutxa de forma ràpida i eficaç. Disposem de plats de dutxa plans i extraplans

Reformes integrals

Reformes integrals Barcelona. Reforma integral d'habitatges, pisos i cases, reforma integral de locals i oficines, reforma integral de naus industrials

Reformes de cases

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reformes de cases, reforma i decoració de la llar, reformes integrals en cases, reparacions de la llar, obres

Reformes de pisos

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reforma de pisos i habitatges, reforma i decoració de la llar, reforma integral de pisos i habitatges, Reforma Barcelona

Reformes amb Pladur

Reformes Barcelona està especialitzada en realitzar obres amb pladur, amb més de 30 anys d'experiència en obres de reforma amb pladur, Reformes amb Pladur

Trasdossats amb Pladur

A Reformes Barcelona realitzem extradossats de pladur, extradossats directes, trasdossats semidirectes, extradossats autoportants, trasdossats acústics

Envans de pladur

Reformes Barcelona porta a terme obres de reforma de distribucions interiors amb envans de pladur: envans d'habitatges, envans de locals comercials

Mobles de cuina

A Reformes Barcelona estem especialitzats en reformes de cuines, mobles de cuina, mobiliari per a l'hostaleria i restauració, cuines

Instal·lació de parquet i paviments de fusta

Reformes Barcelona tenen una àmplia experiència en la instal·lació de parquets naturals, parquets laminats, tarimes flotants, tarimes exteriors i escales

Reforma de locals comercials

Reforma Barcelona, realitzem tot tipus de reformes en locals comercials, reforma de local comercial, manteniment de locals, reforma de locals i oficines