Local comercial | Cafeteria Luxury Kick Off

Reformes Barcelona va col·laborar amb un equip d'interioristes en la realització de les obres d'insonorització, proteccions passives contra el foc i decoració amb pladur, d'un local comercial a Barcelona , concretament la Cafeteria Luxury Kick Off.

Reforma Local Barcelona, ​​decoració local Barcelona A continuació detallem els treballs realitzats i les especificacions tècniques dels mateixos:

Protecció enfront el foc

 • Cel ras continu amb doble placa de fibrosilicats de 15 mm de gruix cadascuna, per aconseguir estabilitat al foc EI-120, ancorades mecànicament sobre guies d'acer galvanitzat tipus omega, col·locades cada 50 cm. Inclou el tractament de juntes entre plaques i amb lliuraments de sostre i parament vertical.
 • Davanter vertical composta per doble placa de fibrosilicats de 15 mm de gruix cadascuna, per aconseguir estabilitat al foc EI-120, ancorades mecànicament sobre estructura d'acer galvanitzat o amb pasta de material d'unió, amb una alçada màxima de 40 cm. Inclou arestes, el tractament de juntes entre plaques i lliuraments de sostre.
 • Formació de conducte EI-30 amb plaques de guix laminat amb tractament ignífug (tipus PPF) de 15 mm de gruix, fixades sobre estructura d'acer galvanitzat amb perfil TC 60/27, mesures aproximades 9 metres lineals + 3 metres lineals. Inclòs formació d'extradossat amb perfileria d'acer galvanitzat de 48 mm de gruix.
Reforma Local Barcelona, ​​decoració local Barcelona
Reforma Local Barcelona, ​​decoració local Barcelona

Aïllament acústic

 • Trasdossat de plaques de FIBRO GUIX (Fermacell) format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'ample i canals de 48 mm d'ample, 2 plaques de FIBRO GUIX de 12,5 mm de gruix cadascuna, fixades mecànicament. Inclou col·locació d'aïllament tèrmic amb llana de roca de 40 mm de gruix.
 • Fals sostre continu amb plaques de FIBRO GUIX (Fermacell) de 10 mm en interior de local a una alçada inferior a 3 m., ancorat en perfileria d'acer galvanitzat amb guies cada 50cm i costelles rigiditzadors cada 1,2 m com a màxim. Inclou el tractament de juntes entre plaques i amb lliuraments de sostre i parament vertical.
Reforma Local Barcelona, ​​decoració local Barcelona
Reforma Local Barcelona, ​​decoració local Barcelona

Trasdossats, envans i falsos sostres decoratius

 • Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d' acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 61 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'ample i canals de 48 mm d'ample, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament.
 • Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'ample i canals de 48 mm d'ample, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament.
 • Reforma Local Barcelona, ​​decoració local BarcelonaFals sostre continu de placa hidròfuga de guix laminat BA 13 en interior de local a una alçada inferior a 3 m., ancorat en perfileria d'acer galvanitzat amb guies cada 50cm i costelles rigiditzadors cada 1,2 m com a màxim. Inclou el tractament de juntes entre plaques i amb lliuraments de sostre i parament vertical.
 • Subministrament i muntatge de cornisa perimetral amb plaques de cartró guix amb secció rectangular, amb dues cares vistes de entre 40 i 50 cm d'ample i 30 cm d'alçada respecte l'altura de cel ras, plaques de guix laminat BA de 12, 5 mm de gruix, estructura amb perfils d'acer galvanitzat. Inclòs tractament de juntes i lliuraments d'acabat.
 • Subministrament i muntatge de cornisa de capitells de pilars, carrils centrals d'il·luminació i perimetrals de banys, amb plaques de cartró guix amb secció rectangular , entre dos i tres cares vistes i mides variables, plaques de guix laminat BA de 12,5 mm de gruix, estructura amb perfils d'acer galvanitzat. Inclòs tractament de juntes i lliuraments d'acabat.
 • Formació de cortina per a llum indirecta , d'entre 2 i 3 cares, amb plaques de cartró guix amb secció rectangular, entre dos i tres cares vistes i mides variables, plaques de guix laminat BA de 12,5 mm de gruix, estructura amb perfils d'acer galvanitzat. Inclòs tractament de juntes, cantoneres i lliuraments d'acabat.
Reforma Local Barcelona, ​​decoració local Barcelona
Reforma Local Barcelona, ​​decoració local Barcelona
Sobre l'autor:
Salvador Rodríguez Arquitecto Técnico

Salvador Rodríguez

Salvador Rodríguez, Director tècnic de Reformes Barcelona. Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat de Vic.
L'últim de 

Reformes Barcelona

Conegui les novetats en tot tipus d'Obres de Reforma

Reformes de cuines

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reformes de cuines, reforma integral de la cuina, demani'ns pressupost per reformar la seva cuina sol·liciti preu

Reformes de banys

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reforma de banys, reforma integral del bany, demani'ns pressupost per reformar el seu bany, sol·liciti preu

Canviar banyera per plat de dutxa

A Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, canviem la seva banyera per un plat de dutxa de forma ràpida i eficaç. Disposem de plats de dutxa plans i extraplans

Reformes integrals

Reformes integrals Barcelona. Reforma integral d'habitatges, pisos i cases, reforma integral de locals i oficines, reforma integral de naus industrials

Reformes de cases

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reformes de cases, reforma i decoració de la llar, reformes integrals en cases, reparacions de la llar, obres

Reformes de pisos

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reforma de pisos i habitatges, reforma i decoració de la llar, reforma integral de pisos i habitatges, Reforma Barcelona

Reformes amb Pladur

Reformes Barcelona està especialitzada en realitzar obres amb pladur, amb més de 30 anys d'experiència en obres de reforma amb pladur, Reformes amb Pladur

Trasdossats amb Pladur

A Reformes Barcelona realitzem extradossats de pladur, extradossats directes, trasdossats semidirectes, extradossats autoportants, trasdossats acústics

Envans de pladur

Reformes Barcelona porta a terme obres de reforma de distribucions interiors amb envans de pladur: envans d'habitatges, envans de locals comercials

Mobles de cuina

A Reformes Barcelona estem especialitzats en reformes de cuines, mobles de cuina, mobiliari per a l'hostaleria i restauració, cuines

Instal·lació de parquet i paviments de fusta

Reformes Barcelona tenen una àmplia experiència en la instal·lació de parquets naturals, parquets laminats, tarimes flotants, tarimes exteriors i escales

Reforma de locals comercials

Reforma Barcelona, realitzem tot tipus de reformes en locals comercials, reforma de local comercial, manteniment de locals, reforma de locals i oficines