Manuals de Bricolatge

Conegui les novetats en tot tipus d'Obres de bricolatge

Obres de rehabilitació a Barcelona

Reformes Barcelona, ofereix els seus serveis per a realitzar obres de rehabilitació a Barcelona, rehabilitació integral d'edificis, rehabilitació de façanes

Envans de maó ceràmic

Bricolatge amb Reformes Barcelona: Construcció d'envans de maó ceràmic, fitxes tècniques de bricolatge per a la reforma de la llar, Envans de maó

Envans de pladur

Bricolatge amb Reformes Barcelona: Construcció d'envans amb plaques de guix laminat, fitxes tècniques de bricolatge per reformar la llar, Envans de pladur

Trasdossats de pladur

Bricolatge: Construcció d'extradossat amb plaques de guix laminat (pladur), fitxes tècniques de bricolatge per reformar la llar, Trasdossats de pladur

Prevenció d'humitats a cobertes

Reforma Barcelona presenta manual per a tractaments d'humitats en cobertes, terrasses i teulades, humitat coberta, Prevenció d'humitats en cobertes

Prevenció d'humitats | drenatge de murs

Reforma Barcelona presenta manual de prevenció d'humitats en murs i parets, humitat mur, humitat paret, Prevenció d'humitats | drenatge de murs

Reparació d'esquerdes a parets

Reforma Barcelona presenta manual per a la reparació d'esquerdes i fissures en parets, envans i sostres, Reparació d'esquerdes en parets, envans i sostres

Paviments de formigó

Bricolatge amb Reformes Barcelona: Construcció de paviments de formigó, solera de formigó, fitxes tècniques de bricolatge per reformar la llar, estampats

Parquet flotant

Bricolatge amb Reformes Barcelona: Instal·lació de paviment de parquet flotant, fitxes tècniques de bricolatge per reformar la llar, parquets laminats

Paviments de gres

Bricolatge amb Reformes Barcelona: Col·locació de paviment de gres, fitxes tècniques de bricolatge per reformar la llar, Paviments de gres

Disseny de cuines

Bricolatge amb Reformes Barcelona: Disseny de cuina, dissenyar cuines i mobles de cuina, reformes de cuines, fitxa bricolatge, Disseny de cuines, renders

Manual de muntatge per a mobles de cuina

Reformes Barcelona presenta el seu manual de muntatge de mobles de cuina, reformes de cuines a Barcelona, muntatge de cuines, pressupost de cuines a Barcelona

Sobre l'autor:
Salvador Rodríguez Arquitecto Técnico

Salvador Rodríguez

Salvador Rodríguez, Director tècnic de Reformes Barcelona. Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat de Vic.