Nau al Parc comercial | Locals Comercials a Barcelona

Reformes Barcelona ha portat a terme els envans tècnics, franges tallafocs i acabats amb pladur, del nou centre comercial situat al Parc Comercial “Pla de Salt”, prop de l'Espai Gironès.

Nau Industrial Barcelona, ​​Locals Comercials Barcelona A continuació indiquem especificacions tècniques de els treballs realitzats en l'obra:

Protecció enfront el foc

 • Tancament vertical estabilitat al foc EI-120 format per plaques de guix laminat, doble estructura arriostrades amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 600 mm de 46 mm d'ample i canals de 48 mm d'ample, 2 plaques amb tractament ignífug (tipus PPF) de 12,5 mm de gruix cadascuna, fixades mecànicament a cada cara del tancament. Inclòs aïllament amb llana de roca a les dues estructures. Tot preparat per a una alçada màxima de 6,25 mts i un gruix total d'acabat de l'envà de 180 mm.
 • Franja tallafocs per a divisions de naus formades per dues plaques de guix laminat amb tractament ignífug (tipus PPF) de 15 mm de gruix cadascuna, d'1 metre d'amplada. Es fixaran a la mitgera mitjançant una esquadra metàl·lica formada per canals i muntants. Les plaques aniran cargolades a aquesta estructura de mestres i empalmades en creu, disposada de forma paral·lela a la mitgera o element constructiu de compartimentació. Tractament de juntes inclòs. El sistema aplicat es EI-60 cada franja per cada costat de la paret.
 • Cel ras continu (EI-120) amb dues plaques de fibrosilicats, per revestir, de 15 mm de gruix cadascuna (model Tecbor A15) amb perfileria de subjecció al sostre formada per entramat amb perfils d'acer galvanitzat i suspensió ràpida tipus twist.
Nau Industrial Barcelona, ​​Locals Comercials Barcelona
Nau Industrial Barcelona, ​​Locals Comercials Barcelona

Insonoritzacions

 • Subministrament i col·locació de làmina sintètica acústica amb base polimèrica d'alta densitat, sense asfalt, vesc elàstica (model TECSOUND SY50 de la casa TEXSA, col·locada sobre primera placa de guix laminat d'envà mitger. Inclou part proporcional de mitjans d'elevació per a muntatge en altures superiors a 3 metres.

Divisions i falsos sostres


  • Extradossat autoportant
   de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 61 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'ample i canals de 48 mm d'ample , 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament.
  • Nau Industrial Barcelona, ​​Locals Comercials Barcelona Semi envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 61 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'ample i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament. Tot col·locat sobre paret d'obra ceràmica en alçada i / o biga d'acer en alçada.
  • Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat , amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'ample i canals de 48 mm d'ample, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament.
  • Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 400 mm.
Nau Industrial Barcelona, ​​Locals Comercials Barcelona
 Nau Industrial Barcelona, ​​Locals Comercials Barcelona
Sobre l'autor:
Salvador Rodríguez Arquitecto Técnico

Salvador Rodríguez

Salvador Rodríguez, Director tècnic de Reformes Barcelona. Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat de Vic.
L'últim de 

Reformes Barcelona

Conegui les novetats en tot tipus d'Obres de Reforma

Reformes de cuines

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reformes de cuines, reforma integral de la cuina, demani'ns pressupost per reformar la seva cuina sol·liciti preu

Reformes de banys

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reforma de banys, reforma integral del bany, demani'ns pressupost per reformar el seu bany, sol·liciti preu

Canviar banyera per plat de dutxa

A Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, canviem la seva banyera per un plat de dutxa de forma ràpida i eficaç. Disposem de plats de dutxa plans i extraplans

Reformes integrals

Reformes integrals Barcelona. Reforma integral d'habitatges, pisos i cases, reforma integral de locals i oficines, reforma integral de naus industrials

Reformes de cases

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reformes de cases, reforma i decoració de la llar, reformes integrals en cases, reparacions de la llar, obres

Reformes de pisos

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reforma de pisos i habitatges, reforma i decoració de la llar, reforma integral de pisos i habitatges, Reforma Barcelona

Reformes amb Pladur

Reformes Barcelona està especialitzada en realitzar obres amb pladur, amb més de 30 anys d'experiència en obres de reforma amb pladur, Reformes amb Pladur

Trasdossats amb Pladur

A Reformes Barcelona realitzem extradossats de pladur, extradossats directes, trasdossats semidirectes, extradossats autoportants, trasdossats acústics

Envans de pladur

Reformes Barcelona porta a terme obres de reforma de distribucions interiors amb envans de pladur: envans d'habitatges, envans de locals comercials

Mobles de cuina

A Reformes Barcelona estem especialitzats en reformes de cuines, mobles de cuina, mobiliari per a l'hostaleria i restauració, cuines

Instal·lació de parquet i paviments de fusta

Reformes Barcelona tenen una àmplia experiència en la instal·lació de parquets naturals, parquets laminats, tarimes flotants, tarimes exteriors i escales

Reforma de locals comercials

Reforma Barcelona, realitzem tot tipus de reformes en locals comercials, reforma de local comercial, manteniment de locals, reforma de locals i oficines