Prevenció d'humitats | drenatge de murs

Tractament humitat mur Barcelona De tots els sistemes constructius susceptibles de patologies relacionades amb humitats, els murs enterrats són els més exposats i més problemàtics a l'hora de resoldre problemes d'humitats.

Els murs de contenció enterrats poden estar exposats a pluges abundants, nivells freàtics, sistemes de reg per a jardins, etc.

En el moment de construir un mur de contenció de formigó armat es poden afegir additius hidròfugs al formigó, que milloressin substancialment les propietats impermeabilitzants del propi element constructiu.

Un bon sistema constructiu per impermeabilitzar mur de contenció enterrat seria el següent:

  1. Aplicar una imprimació a la cara exterior del mur amb emulsions asfàltiques.
  2. Posar una làmina impermeabilitzant a la cara exterior del mur, ja sigui una làmina asfàltica, bituminosa o butílica.
  3. Posar una làmina de drenatge (lamina de polietilè d'alta densitat amb nòduls), que a més de protegir la làmina impermeabilitzant permet que l'aigua circuli fins al tub de drenatge.
  4. Col·locació de tub de drenatge amb el pendent necessari fins al punt de recollida d'aigües que enllaci amb la xarxa d'evacuació d'aigües.
  5. Fixació de làmina geotèxtil, com a capa separadora que impedirà filtracions de terra i sediments.
  6. Col·locació de capa de grava de riu amb cant rodó que permeti la filtració d'aigües fins al tub de drenatge.
  7. Col·locació de làmina geotèxtil, sobre la superfície de la capa de grava, que impedirà filtracions de terra i sediments.

Tractament humitat mur Barcelona Una altra problemàtica relacionada amb humitats a murs és la d'absorció de aigua per capil·laritat que ascendeix des de la fonamentació fins al mur. Aquest problema és habitual en murs de contenció realitzats amb peces ceràmiques o de bloc de morter.

Per evitar problemes de humitat a murs realitzats amb peces ceràmiques o blocs de morter, es pot col·locar una làmina bituminosa en una de les juntes de morter situades a 15 cm del nivell de fonamentació.

Sobre l'autor:
Salvador Rodríguez Arquitecto Técnico

Salvador Rodríguez

Salvador Rodríguez, Director tècnic de Reformes Barcelona. Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat de Vic.
L'últim de 

Reformes Barcelona

Conegui les novetats en tot tipus d'Obres de Reforma

Reformes de cuines

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reformes de cuines, reforma integral de la cuina, demani'ns pressupost per reformar la seva cuina sol·liciti preu

Reformes de banys

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reforma de banys, reforma integral del bany, demani'ns pressupost per reformar el seu bany, sol·liciti preu

Canviar banyera per plat de dutxa

A Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, canviem la seva banyera per un plat de dutxa de forma ràpida i eficaç. Disposem de plats de dutxa plans i extraplans

Reformes integrals

Reformes integrals Barcelona. Reforma integral d'habitatges, pisos i cases, reforma integral de locals i oficines, reforma integral de naus industrials

Reformes de cases

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reformes de cases, reforma i decoració de la llar, reformes integrals en cases, reparacions de la llar, obres

Reformes de pisos

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reforma de pisos i habitatges, reforma i decoració de la llar, reforma integral de pisos i habitatges, Reforma Barcelona

Reformes amb Pladur

Reformes Barcelona està especialitzada en realitzar obres amb pladur, amb més de 30 anys d'experiència en obres de reforma amb pladur, Reformes amb Pladur

Trasdossats amb Pladur

A Reformes Barcelona realitzem extradossats de pladur, extradossats directes, trasdossats semidirectes, extradossats autoportants, trasdossats acústics

Envans de pladur

Reformes Barcelona porta a terme obres de reforma de distribucions interiors amb envans de pladur: envans d'habitatges, envans de locals comercials

Mobles de cuina

A Reformes Barcelona estem especialitzats en reformes de cuines, mobles de cuina, mobiliari per a l'hostaleria i restauració, cuines

Instal·lació de parquet i paviments de fusta

Reformes Barcelona tenen una àmplia experiència en la instal·lació de parquets naturals, parquets laminats, tarimes flotants, tarimes exteriors i escales

Reforma de locals comercials

Reforma Barcelona, realitzem tot tipus de reformes en locals comercials, reforma de local comercial, manteniment de locals, reforma de locals i oficines