A Reformes Barcelona portem renovant tancaments exteriors des de fa més de 20 anys, disposem d'un extens catàleg de productes i solucions constructives per fusteries de alumini i PVC, vidres, portes i finestres corredisses, baranes d'alumini , envans mòbils i envans modulars, etc.

Fusteria d'alumini Barcelona

Fusteria d'alumini

Els perfils d'alumini utilitzats en marcs de portes i finestres es presenten amb dos tipus de tractament d'acabat, que a més de protegir el metall d'ambients corrosius, també influeix en el seu aspecte i colorit final:

  • Alumini lacat
  • Alumini anoditzat

L'alumini lacat no és més que un envernissat amb pintura especial que d'una banda té una funció de protecció de l'alumini d'ambients agressius i d'altra banda té una funció estètica, ja que es pot lacar amb una gran multitud de colors

El alumini anoditzat és un tractament de major complexitat consistent accelerar el procés corrosiu de l'alumini fins a crear una capa exterior d'òxid d'alumini capaç de protegir el perfil d'alumini d'ambients externs agressius.

Portes i finestres d'alumini

Els avantatges dels perfils d'alumini per a portes i finestres són variades, però podríem destacar la seva lleugeresa, resistència als cops, la corrosió, la llum solar, la humitat, etc. L'alumini no provoca toxicitat en cas d'incendi, és reciclable, de baix cost energètic per a la seva fabricació i no desprèn substàncies nocives al medi ambient.

Finestra d'alumini Barcelona Les portes i finestres d'alumini ofereixen un aspecte estètic i funcional de gran qualitat, ja que és un material agradable al tacte, funciona bé i requereix un mínim manteniment, a més d'oferir una àmplia gamma de colors i acabats.

Des de fa uns anys és possible trobar en el mercat perfils de alumini amb trencament de pont tèrmic, que ofereixen la possibilitat de crear portes i finestres d'alumini amb més prestacions d'aïllament tèrmic.

Finestres i Balconeres corredisses

Les balconeres i finestres corredisses tenen dos o més fulles, que llisquen una al costat de l'altra, permetent obrir i tancar sense espai d'escombrat interior, com és el cas de portes i finestres practicables i abatibles.

Les portes i finestres corredisses s'adapten a qualsevol lloc i ocupen el mínim espai. Per a la seva instal·lació es requereix un mínim de dues fulles perquè puguin circular d'un costat a un altre i permeten obertura.

Poden fer-se multitud de combinacions com quantitat i mesures de fulles en funció de l'espai de què es disposi per la balconera o finestra i la limitació de càrrega de les guies.

És possible crear balconeres especialesde unasola porta amb guia interna, que permetin que el full llisqui fins a l'interior del buit entre dos envans o mitjançant una guia exterior recolzada a la part lateral superior de l'envà.

Finestres Barcelona Quan disposem d'espai, és possible instal·lar una balconera especial de doble porta, igual que en el cas anterior, amb fulles ocultes a l'interior del buit d'entre dos envans o vistes.

Les corredisses encastades permeten estalviar espai i millorar l'estètica, ocultant les guies superiors a l'interior del buit d'entre dos envans.

És possible crear balconeres de doble fulla contigües o portes contigües o portes paral·leles, en les que cadascuna té el seu carril, a la guia superior, el que permet que les dues fulles s'allotgin en el mateix buit i al mateix costat.

Finestres i Balconeres practicables o abatibles

Al mercat existeixen perfils d'alumini de 45 i 40 mm d'amplària per marcs i perfils de 52 i 47 mm per muntar les fulles de portes i finestres.

Hi ha perfils de alumini de més qualitat amb formes arrodonides, formes rectes o mixtes , per crear l'estil i estètica a gust del consumidor.

instal·lar finestres Barcelona Els fabricants de perfils d'alumini, tenen homologats i estandarditzats tots els seus productes i accessoris, podent-se trobar totes les solucions tècniques com poden ser:

  • Gomes per batents, ribets
  • Juntes d'estanqueïtat
  • Tapa juntes
  • Mecanismes per als tancaments

A més de comptar amb perfils d'alumini de qualitat, cal disposar d'un vidre adequat per a aconseguir una porta o finestra amb uns requeriments mínims d'aïllament tèrmic i acústic.

Els vidres amb càmera d'aire són els més utilitzats en l'actualitat, atesos els seus bons resultats en aïllament tèrmic-acústic.

Els mecanismes per tancaments permeten crear sistemes d'obertura diversos com poden ser: abatibles, practicables, basculants, oscil·lobatents, pivotants, etc.

Per tancaments ubicats en llocs de pública concurrència, locals comercials, o qualsevol altre lloc que requereixi més prestacions de resistència, ha perfils de major robustesa, vidres de seguretat i mecanismes de seguretat especials per a aparadors i elements urbans.

Mallorquines abatibles

Per a crear mallorquines habitualment s'utilitzen perfils de 40 mm d'ample, de la sèrie S40, amb tots els elements i accessoris d'aquesta classe.

Mallorquines Barcelona Amb aquest tipus de perfils és possible crear mallorquines de lames fixes i / o mòbils, des d'un full, fins a quatre.

Per a les mallorquines de lama fixa s'utilitzen perfils ovalats , fixats en els seus extrems amb certa inclinació que permeti l'entrada parcial d'aire i llum. Tot això amb una consistència i robustesa.

Les mallorquines de lames mòbils o regulables, estan compostes per perfils de secció amb forma de llàgrima, fixades a el full mitjançant un mecanisme que permet orientar les lames a través d'un comandament rotatori.

Finestres Mallorquines

En els casos en què no és possible instal·lar persianes enrotllables, o en aquells en què es desitja una alternativa a aquests, hi ha la possibilitat d'instal·lar finestres mallorquines, amb lama fixa o mòbil.

El sistema de finestres mallorquina és la combinació d'una finestra, ja sigui abatible, corredissa, oscil·lobatent , etc. amb mallorquines abatibles, unificant perfileria d'ambdues obertures.

Persianes enrotllables d'alumini

Hi ha una gran diversitat de solucions tècniques per a instal·lar persianes enrotllables de alumini, ja sigui mitjançant els sistemes tradicionals amb buits de persiana ceràmics embeguts en façanes i els sistemes integrats en finestres d'alumini amb calaixos d'alumini . Aquests últims són una bona solució en obres de reforma en què no hi hagi espai o es requereixi un bon aïllament tèrmic, ja que aquests calaixos disposen d'un sistema amb trencament de pont tèrmic.

Sobre l'autor:
Salvador Rodríguez Arquitecto Técnico

Salvador Rodríguez

Salvador Rodríguez, Director tècnic de Reformes Barcelona. Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat de Vic.
L'últim de 

Reformes Barcelona

Conegui les novetats en tot tipus d'Obres de Reforma

Reformes de cuines

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reformes de cuines, reforma integral de la cuina, demani'ns pressupost per reformar la seva cuina sol·liciti preu

Reformes de banys

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reforma de banys, reforma integral del bany, demani'ns pressupost per reformar el seu bany, sol·liciti preu

Canviar banyera per plat de dutxa

A Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, canviem la seva banyera per un plat de dutxa de forma ràpida i eficaç. Disposem de plats de dutxa plans i extraplans

Reformes integrals

Reformes integrals Barcelona. Reforma integral d'habitatges, pisos i cases, reforma integral de locals i oficines, reforma integral de naus industrials

Reformes de cases

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reformes de cases, reforma i decoració de la llar, reformes integrals en cases, reparacions de la llar, obres

Reformes de pisos

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reforma de pisos i habitatges, reforma i decoració de la llar, reforma integral de pisos i habitatges, Reforma Barcelona

Reformes amb Pladur

Reformes Barcelona està especialitzada en realitzar obres amb pladur, amb més de 30 anys d'experiència en obres de reforma amb pladur, Reformes amb Pladur

Trasdossats amb Pladur

A Reformes Barcelona realitzem extradossats de pladur, extradossats directes, trasdossats semidirectes, extradossats autoportants, trasdossats acústics

Envans de pladur

Reformes Barcelona porta a terme obres de reforma de distribucions interiors amb envans de pladur: envans d'habitatges, envans de locals comercials

Mobles de cuina

A Reformes Barcelona estem especialitzats en reformes de cuines, mobles de cuina, mobiliari per a l'hostaleria i restauració, cuines

Instal·lació de parquet i paviments de fusta

Reformes Barcelona tenen una àmplia experiència en la instal·lació de parquets naturals, parquets laminats, tarimes flotants, tarimes exteriors i escales

Reforma de locals comercials

Reforma Barcelona, realitzem tot tipus de reformes en locals comercials, reforma de local comercial, manteniment de locals, reforma de locals i oficines