Els envans amb plaques de guix laminat "pladur", cada vegada estan més estesos en el sector de les reformes i rehabilitació, a causa de la senzillesa i neteja del sistema, a més dels seus bons resultats d'aïllament acústic.

Envà pladur Barcelona Treballs previs

 1. Netejar la pols de sòls, parets i sostres de les zones on es construeixi l'envà de pladur.
 2. Marca l'envà a terra amb ajuda d'esquadra i tiralínies. Seguidament traslladarem el marcat a terra a parets i sostre mitjançant regla i plomada o nivell làser.

Muntatge de l'estructura d'acer galvanitzat

 1. Col·locació dels canals que aniran fixats en sòls i sostres, tenint especial rellevància els lliuraments amb els premarcs, que es farà tallant una ala (de la canal) en cada pota del premarc a manera de fixació de les dues brancals inferiors del mateix.
 2. Les fixacions a terra, parets i sostre es farà mitjançant tacs de cop (amb cargol incorporat).
 3. Col·locació de muntants verticals en els laterals de premarcs. La seva fixació es farà amb cargols xapa-xapa, especialment pensats per a cargolar perfils d'acer.
 4. Col·locació de la resta de muntants verticals cada 400 mm o 600 mm, segons modulació desitjada. Comprovar la verticalitat dels mateixos i fixant-a la canal inferior i superior amb cargols xapa - xapa. Perquè l'envà guanyi solidesa pot col·locar doble muntant en "H" amb canal contraposat amb un altre.
 5. Col·locació de tubs d'instal·lacions entre els forats preexistents en els muntants. Col·locació de reforços entre muntants per al suport d'elements que hagin de ser penjats en l'envà (mobiliari, sanitaris, aixetes, calderes, etc..).

Per insonoritzar l'envà, pot col·locar un aïllant acústic entre muntants, abans de procedir a la col·locació de les plaques de guix laminat (pladur).

Envà pladur Barcelona Els aïllants acústics disponibles poden ser llana de roca, fibra de vidre o làmines bituminoses d'alta densitat. Aquestes últimes es col·loquen en una de les cares de l'envà, prèviament a la col·locació de les plaques de guix laminat (pladur).

Col·locació de les plaques de guix laminat

 1. En primer lloc es tallessin les plaques a l'altura de l'envà descomptant 1 centímetre, en que quedessin elevades les mateixes per evitar absorció d'humitats per capil·laritat.
 2. Posar falques d'1 centímetre en el sòl i col·locar la placa a sobre, completament vertical i atracada contra el sostre a la part superior. Centrar la placa entre muntants (un a cada costat i un més al centre) i cargolar la mateixa als muntants amb cargols placa - metall de 25 mm, cada 20 cm.
 3. Abans de col·locar les plaques de l'altre cara de l'envà, si s'ha optat per col·locar aïllants acústics de llana de roca o fibra de vidre, col·locar-los entre muntant i muntant.
 4. Col·locar les plaques de guix laminat a la segona cara de l'envà segons indicacions de l'apartat 2.

Cal evitar que les juntes verticals de plaques coincideixin amb els muntants laterals de portes i finestres. Si és possible la junta ha d'estar centrada en l'eix de l'obertura, formant una placa "en bandera".

Envà pladur Barcelona Com tallar les plaques de pladur

 1. Els talls rectes es realitzen amb un cúter i un regle. Primer es marca el tall amb ajuda del regle i un llapis i seguidament es procedeix a passar el cúter amb ajuda del regle.
 2. Es col·loca la placa verticalment i es doblega per la línia de tall. Es passa el cúter per la cara posterior de la placa fins a tallar el paper de la placa de guix laminat.
 3. Per talls en angle o amb formes arrodonides s'utilitzarà xerrac o caladora.

Tractaments de juntes

 1. Col·locació de la cinta de paper en les juntes verticals i horitzontals, fixant-la amb pasta de junta i espàtula. Col·locació de cantoneres a cantonades amb pasta de junta.
 2. Realitzar una segona passada amb pasta de junta (espàtula), fins omplir les esquerdes de les plaques de guix laminat i tapar les cintes de paper, malla i cantoneres.
 3. Aplicar una tercera passada amb espàtula i pasta fina per l'acabat final de l'envà.

Envans de pladur

Sobre l'autor:
Salvador Rodríguez Arquitecto Técnico

Salvador Rodríguez

Salvador Rodríguez, Director tècnic de Reformes Barcelona. Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat de Vic.
L'últim de 

Reformes Barcelona

Conegui les novetats en tot tipus d'Obres de Reforma

Reformes de cuines

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reformes de cuines, reforma integral de la cuina, demani'ns pressupost per reformar la seva cuina sol·liciti preu

Reformes de banys

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reforma de banys, reforma integral del bany, demani'ns pressupost per reformar el seu bany, sol·liciti preu

Canviar banyera per plat de dutxa

A Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, canviem la seva banyera per un plat de dutxa de forma ràpida i eficaç. Disposem de plats de dutxa plans i extraplans

Reformes integrals

Reformes integrals Barcelona. Reforma integral d'habitatges, pisos i cases, reforma integral de locals i oficines, reforma integral de naus industrials

Reformes de cases

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reformes de cases, reforma i decoració de la llar, reformes integrals en cases, reparacions de la llar, obres

Reformes de pisos

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reforma de pisos i habitatges, reforma i decoració de la llar, reforma integral de pisos i habitatges, Reforma Barcelona

Reformes amb Pladur

Reformes Barcelona està especialitzada en realitzar obres amb pladur, amb més de 30 anys d'experiència en obres de reforma amb pladur, Reformes amb Pladur

Trasdossats amb Pladur

A Reformes Barcelona realitzem extradossats de pladur, extradossats directes, trasdossats semidirectes, extradossats autoportants, trasdossats acústics

Envans de pladur

Reformes Barcelona porta a terme obres de reforma de distribucions interiors amb envans de pladur: envans d'habitatges, envans de locals comercials

Mobles de cuina

A Reformes Barcelona estem especialitzats en reformes de cuines, mobles de cuina, mobiliari per a l'hostaleria i restauració, cuines

Instal·lació de parquet i paviments de fusta

Reformes Barcelona tenen una àmplia experiència en la instal·lació de parquets naturals, parquets laminats, tarimes flotants, tarimes exteriors i escales

Reforma de locals comercials

Reforma Barcelona, realitzem tot tipus de reformes en locals comercials, reforma de local comercial, manteniment de locals, reforma de locals i oficines