Envans de maó ceràmic

Maons ceràmics: Els maons ceràmics estan fabricats amb argila modelada a temperatures elevades de cocció. Habitualment tenen forma rectangular, tot i que es fabriquen gran varietat de peces, formes i dimensions.

Envans de maóTipus de maó:

 • Maó de cara vista<​​li>

Es troben massissos i perforats i s'empren en divisions interiors i exteriors que no hagin de ser revestides amb posterioritat.

 • Maó de cara no vista<​​li>

Es troben massissos, perforats i buits i s'empren en divisions interiors i exteriors que es revestiran amb posterioritat.

Materials d'agafada:

 • Pasta de guix

Està compost per barreja de guix i aigua.

 • Dosificació
 • Proporció 25 kg de guix per cada 18 litres d'aigua.

  • Preparació

  Abocar l'aigua en un cabàs i escampar el guix de manera que l'aigua quedi completament coberta . Es deixa en repòs uns segons i es barreja fins aconseguir una pasta consistent.

  • Aplicació

  Construcció d'envans ceràmics

  • Morter de ciment pòrtland

  Està compost per ciment pòrtland, sorra de riu i aigua

 • Dosificació
 • Proporció de 1 volum de ciment per cada 6 de sorra, el volum de l'aigua anirà en funció del grau d'humitat de la sorra.

  • Preparació

  Abocar la sorra i el ciment en el cabàs i començar a barrejar fins que en conjunt adquireixi un to grisenc. Abocar l'aigua fins a aconseguir una pasta homogènia.

  • Aplicació

  Construcció de paredó, envans de doble fulla i envans amb maó massís.

  Tipologia d'envans i parets:: Els envans i parets són elements constructius que s'empren per dividir i compartimentar espais interiors. Un envà és una divisió fixa, sense funcions estructurals, i el seu sistema constructiu pot variar depenent dels materials que el componen (maons ceràmics, plaques de guix laminat, panells prefabricats, ...):

  • Envà ceràmic

  Aquest tipus d'envà està compost per maons de 4 a 5 cm de gruix, col·locats verticalment a trenca juntes. S'empren per a la divisió d'habitacions, sales d'estar i menjadors.
  En aquest tipus d'envans no poden encastar tubs d'instal·lacions superiors a 2 cm de diàmetre.

  • Paredó ceràmic

  Aquest tipus d'envà està compost per maons buits de doble ull, amb un gruix de 9 cm. S'empren per a la divisió de quarts de bany i cuines on han encastar tubs d'instal·lació de fontaneria i sanejament.

  • Envà de doble fulla

  Aquest tipus d'envà està compost per una doble fulla combinada amb maons de diversos gruixos, per a dividir entre diferents habitatges, habitacions d'hotel, residències, hospitals. La seva funció és la de insonoritzar les dependències que separa.

  • Envà amb maó massís

  Envans de maóAquest tipus d'envans s'empren per dividir habitatges, zones comuns d'un edifici, locals, oficines, habitacions d'hotel, habitacions d'hospitals i residències.
  Construcció de l'envà:

  1. Replanteig:Prèviament a l'inici dels treballs és necessari marcar i replantejar els envans sobre el sòl i les mesures dels mismos.Para realitzar aquesta tasca és útil l'ús de regles, escaire, cinta mètrica i un tiralínies. Es tracen les separacions de referència i amb el tiralínies es van delimitant les cares dels envans.
  2. Primera filada de maons: Humitejar prèviament el sòl on s'ubica l'envà, sense arribar a amarar del todo.Preparar la pasta de material d'unió, segons que disposen els apartats anteriors.
   Repartir pasta de material d'unió a terra amb la paleta amb el gruix suficient per formar una junta d'un centímetre.
   Col·locar els maons empastándolos lateralment per unir-los.
  3. Envans de maóUn cop col·locada la primera filada de maons s'instal·laran dos regles metàl·lics, un a cada extrem de l'envà, completament a plom (utilitzant nivell de bombolla) i fixats amb morter ràpid.Es utilitzés un cordill a nivell per col·locar les següents filades, una a una, per mantenir la planeitat de la paret i el nivell de les filades.
  4. Col·locació de premarcs: Amb regles telescòpics es col·locaran els bastiments de base de les portes i / o finestres, mantenint la verticalitat, planeitat i anivellament respecte el paviment d'acabat.
  5. Paret de trava de l'envà: Per garantir l'estabilitat de l'envà deu arriostrarse lateralment, encastant un maó per cada dues filades en el lliurament amb parets perpendiculars. També poden arriostrarse envans amb pilars de formigó armat mitjançant fleixos metàl·lics fixats mecànicament al pilar i introduïts en les juntes de morter entre filades.
  6. Col·locació de les successives filades
  • Envans de maóCol ​​· locar les filades successivament procurant mantenir la verticalitat i el nivell, amb ajuda dels regles i el cordill, a més de procurar que els premarcs es mantinguin dins de la verticalitat de la paret.
  • Amb la paleta han de retirar les restes de mescla sobrant a mesura que vagi executant l'envà. En posar els maons sobre la barreja prèviament abocada en el totxo inferior, s'ha de prémer i colpejar-se amb la paleta perquè assenteix sobre la barreja.
  • Els maons de cada filada es col·loquen a trenca juntes respecte a la filada inferior , perquè l'envà adquireixi major solidesa. Per aconseguir mitjans maons, es colpegessin amb la paleta fins a tallar la mesura necessària d'un maó.
  • Cada tres o quatre filades es comprovarà la verticalitat i el nivell de l'envà, mitjançant els regles i el cordill.
  • L'espai que ha de quedar entre l'última filada i el forjat superior del sostre serà de 2 centímetres. Aquest espai s'omplirà amb pasta de guix, un dia després d'haver aixecat la paret.
  • Els buits de portes i finestres es reforcessin en la part superior mitjançant dintells ceràmics, cèrcols armats o arcs de descàrrega.
  • Durant la construcció de l'envà és molt important comprovar la planeitat i verticalitat del mateix i l'anivellament de les filades. S'ha d'evitar la col·locació de maons trencats o fissurats.
  Aspectes importants
  • Per aconseguir un resultat satisfactori és molt important el replanteig i aplomat del envà.
  • La pasta de material d'unió ha de preparar-se en quantitat suficient i no sobrant a mesura que s'aixeca l'envà, per evitar que s'endureixi i perdi les seves propietats.
  • Han de netejar-les eines després de cada jornada laboral i en acabar d'usar-, per evitar el seu deteriorament.
  • Per evitar accidents, s'ha de treballar amb un pla de seguretat i salut específic per als treballs que es van a realitzar, en el lloc on es van a realitzar.
  Sobre l'autor:
  Salvador Rodríguez Arquitecto Técnico

  Salvador Rodríguez

  Salvador Rodríguez, Director tècnic de Reformes Barcelona. Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat de Vic.
  L'últim de 

  Reformes Barcelona

  Conegui les novetats en tot tipus d'Obres de Reforma

  Reformes de cuines

  Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reformes de cuines, reforma integral de la cuina, demani'ns pressupost per reformar la seva cuina sol·liciti preu

  Reformes de banys

  Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reforma de banys, reforma integral del bany, demani'ns pressupost per reformar el seu bany, sol·liciti preu

  Canviar banyera per plat de dutxa

  A Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, canviem la seva banyera per un plat de dutxa de forma ràpida i eficaç. Disposem de plats de dutxa plans i extraplans

  Reformes integrals

  Reformes integrals Barcelona. Reforma integral d'habitatges, pisos i cases, reforma integral de locals i oficines, reforma integral de naus industrials

  Reformes de cases

  Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reformes de cases, reforma i decoració de la llar, reformes integrals en cases, reparacions de la llar, obres

  Reformes de pisos

  Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reforma de pisos i habitatges, reforma i decoració de la llar, reforma integral de pisos i habitatges, Reforma Barcelona

  Reformes amb Pladur

  Reformes Barcelona està especialitzada en realitzar obres amb pladur, amb més de 30 anys d'experiència en obres de reforma amb pladur, Reformes amb Pladur

  Trasdossats amb Pladur

  A Reformes Barcelona realitzem extradossats de pladur, extradossats directes, trasdossats semidirectes, extradossats autoportants, trasdossats acústics

  Envans de pladur

  Reformes Barcelona porta a terme obres de reforma de distribucions interiors amb envans de pladur: envans d'habitatges, envans de locals comercials

  Mobles de cuina

  A Reformes Barcelona estem especialitzats en reformes de cuines, mobles de cuina, mobiliari per a l'hostaleria i restauració, cuines

  Instal·lació de parquet i paviments de fusta

  Reformes Barcelona tenen una àmplia experiència en la instal·lació de parquets naturals, parquets laminats, tarimes flotants, tarimes exteriors i escales

  Reforma de locals comercials

  Reforma Barcelona, realitzem tot tipus de reformes en locals comercials, reforma de local comercial, manteniment de locals, reforma de locals i oficines