5 cases unifamiliars aïllades en l'Escala

Reformes Barcelona va realitzar l'obra de nova construcció de 5 cases unifamiliars aïllades en el terme municipal de l'Escala Barcelona .

A continuació indiquem un esquema dels sistemes constructius emprats en l'obra:

 • Construcció de 5 cases a l'Escala, BarcelonaFonamentació: superficial a base de sabates corregudes formigó armat (formigó + barres corrugades d'acer).
 • Estructura: parets d'obra ceràmica, murs de bloc de formigó armat i forjats unidireccionals amb biguetes de formigó pretensat.
 • Coberta: inclinada amb teula àrab ceràmica agafada amb morter de ciment pòrtland, cobertes planes amb làmines bituminoses termo soldades i aïllament tèrmic en totes dues solucions constructives.
 • Tancaments exteriors: parets d'obra ceràmica perforada agafada amb morter de ciment pòrtland.
 • Divisions interiors: envans amb peces ceràmiques agafades amb morter de ciment pòrtland.
 • Revestiments
  • Revestiments exteriors: Acabat de morter de ciment pòrtland, acabat pintat amb pintura plàstica.
  • Revestiments interiors: Enguixat de paraments verticals i horitzontals, falsos sostres amb plaques de guix laminat & ldquo; Pladur & rdquo;.
 • Paviments
  • Paviments exteriors: amb peces ceràmiques klinker anti lliscants agafades amb morter de ciment cola.
  • Paviments interiors: paviment de gres i escales amb granit nacional.
 • Fusteria i serralleria
  • Fusteria interior: posades tipus block-porta acabat rexapat, mecanismes inoxidables. Armaris de paret interiors acabat rexapat.
  • Fusteria exterior: perfils d'alumini amb trencament de pont tèrmic, vidres tèrmics tipus climalit.
  • Serralleria: Baranes d'acer, portes basculants en garatges.
 • Instal·lacions
  • Fontaneria: instal·lació d'aigua freda sanitària i aigua calenta sanitària amb canonades de polipropilè, aixetes inoxidable.
  • Electricitat: instal·lació d'electricitat i il·luminació amb mecanismes de la sèrie Simon 75.
  • Climatització: maquinària d'aire condicionat amb unitat exterior i splits interiors.
  • Audiovisuals: instal·lació de televisió TDT, antena parabòlica, telefonia fixa i porter electrònic.
 • Equipaments: Mobiliari de cuina, electrodomèstics de la marca comercial TEKA.
Sobre l'autor:
Salvador Rodríguez Arquitecto Técnico

Salvador Rodríguez

Salvador Rodríguez, Director tècnic de Reformes Barcelona. Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat de Vic.
L'últim de 

Reformes Barcelona

Conegui les novetats en tot tipus d'Obres de Reforma

Reformes de cuines

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reformes de cuines, reforma integral de la cuina, demani'ns pressupost per reformar la seva cuina sol·liciti preu

Reformes de banys

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reforma de banys, reforma integral del bany, demani'ns pressupost per reformar el seu bany, sol·liciti preu

Canviar banyera per plat de dutxa

A Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, canviem la seva banyera per un plat de dutxa de forma ràpida i eficaç. Disposem de plats de dutxa plans i extraplans

Reformes integrals

Reformes integrals Barcelona. Reforma integral d'habitatges, pisos i cases, reforma integral de locals i oficines, reforma integral de naus industrials

Reformes de cases

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reformes de cases, reforma i decoració de la llar, reformes integrals en cases, reparacions de la llar, obres

Reformes de pisos

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reforma de pisos i habitatges, reforma i decoració de la llar, reforma integral de pisos i habitatges, Reforma Barcelona

Reformes amb Pladur

Reformes Barcelona està especialitzada en realitzar obres amb pladur, amb més de 30 anys d'experiència en obres de reforma amb pladur, Reformes amb Pladur

Trasdossats amb Pladur

A Reformes Barcelona realitzem extradossats de pladur, extradossats directes, trasdossats semidirectes, extradossats autoportants, trasdossats acústics

Envans de pladur

Reformes Barcelona porta a terme obres de reforma de distribucions interiors amb envans de pladur: envans d'habitatges, envans de locals comercials

Mobles de cuina

A Reformes Barcelona estem especialitzats en reformes de cuines, mobles de cuina, mobiliari per a l'hostaleria i restauració, cuines

Instal·lació de parquet i paviments de fusta

Reformes Barcelona tenen una àmplia experiència en la instal·lació de parquets naturals, parquets laminats, tarimes flotants, tarimes exteriors i escales

Reforma de locals comercials

Reforma Barcelona, realitzem tot tipus de reformes en locals comercials, reforma de local comercial, manteniment de locals, reforma de locals i oficines